Sau tăng vốn, CII đang nắm 31,01% cổ phần NBB

Sau tăng vốn, CII đang nắm 31,01% cổ phần NBB


CII đã hoàn tất mua 10.491.617 cổ phiếu NBB vào ngày 24/11/2017 để nâng lượng cổ phiếu NBB từ mức hơn 19,2 triệu cổ phần lên 29,7 triệu cổ phần. Lượng cổ phần CII đã mua nằm trong trong đợt NBB chào bán gần 32 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phần.

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh (mã CII) vừa có thông báo về thay đổi sở hữu của CII tại CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (mã NBB). Theo đó, CII đã hoàn tất mua 10.491.617 cổ phiếu NBB vào ngày 24/11/2017 để nâng lượng cổ phiếu NBB do CII nắm giữ từ mức hơn 19,2 triệu cổ phần lên 29,7 triệu cổ phần.

Tuy nhiên, tỷ lệ sở hữu của CII tại NBB thay đổi không đáng kể, từ mức 30,08% (trước khi mua vào) lên 31,01% (sau khi mua vào).
Lượng cổ phần CII đã mua nằm trong trong đợt NBB chào bán hơn 31,92 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phần.
Giá cổ phiếu NBB đã tăng mạnh trong vòng 1 tuần trở lại đây, từ mức 16.300 đồng/cổ phiếu vào ngày 20/11/2017 lên 20.500 đồng/cổ phiếu vào ngày 27/11/2017.
Theo công bố, NBB đang sở hữu quỹ đất lên đến 368 ha nằm ở cả 3 miền đất nước gồm: Quảng Ninh 32 ha, Quảng Ngãi 102 ha, Bình Thuận 125 ha, Bạc Liêu 50 ha, TP. Hồ Chí Minh 58 ha.
Riêng tại TP. Hồ Chí Minh, NBB sở hữu 58 ha đất, nhưng NBB chỉ mới phát triển 7% tổng quỹ đất, 22% quỹ đất đang phát triển dự án; và 71% quỹ đất còn lại là chưa phát triển dự án.
Chia sẻ với nhà đầu tư trong buổi gặp gỡ nhà đầu tư tại HOSE tuần trước, Thành viên HĐQT, Giám đốc Tài Chính NBB, ông Mai Thanh Trúc cho rằng, thị giá cổ phiếu NBB theo giá trị thị trường của quỹ đất NBB đang có là 60.000 đồng/cổ phiếu.

Hồng Quân

Chuyên mục: KINH DOANH