Viet Capital Bank báo vượt kế hoạch lợi nhuận 2021

Viet Capital Bank báo vượt kế hoạch lợi nhuận 2021

Viet Capital Bank vượt 7% kế hoạch lợi nhuận năm 2021, tăng gần 55% so với năm trước.

Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021.

Theo đó, kết thúc năm tài chính 2021, tổng thu nhập của ngân hàng đạt gần 1.700 tỷ, tăng 20% so với 2020. Trong đó thu nhập từ lãi thuần đạt hơn 1.400 tỷ, tăng 30% đến chủ yếu từ viêc giảm chi phí vốn, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 28% nhờ đẩy mạnh hoạt động phát hành thẻ, dịch vụ bảo hiểm và thanh toán.
Chi phí hoạt động trong năm của ngân hàng ở mức 1.051 tỷ đồng, tăng 21,2% trong khi trích lập dự phòng cũng tăng 6,6% so với năm trước, lên hơn 370 tỷ đồng.
Theo đó, kết thúc năm 2021, Viet Capital Bank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 311 tỷ đồng, tăng 54,7% so với kết quả đạt được trong năm 2020. Với kết quả này, ngân hàng đã vượt 7% so với kế hoạch lợi nhuận năm.
Trong năm qua, ngân hàng cũng ghi nhận sự tăng trưởng mạnh về quy mô tài sản và quy mô tín dụng. Tính đến cuối năm 2021, tổng tài sản của ngân hàng đạt gần 76.600 tỷ, tăng 25% so với 2020 và hoàn thành vượt kế hoạch đặt ra. Tổng huy động vốn đạt hơn 70 nghìn tỷ, dư nợ tín dụng đạt hơn 46 nghìn tỷ tăng lần lượt 20% và 16% so với năm ngoái.
Về chất lượng tài sản, đến cuối tháng 12/2021, Viet Capital Bank có 1.176 tỷ đồng nợ xấu nội bảng, tăng 6% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu/cho vay ở mức 2,54%, giảm so với mức 2,79% hồi đầu năm.
Viet Capital Bank cũng cho biết, thời gian qua, ngân hàng tiếp tục giảm lãi suất cho vay với nhóm ngành kinh tế ưu tiên, giảm phí…. để đồng hành cùng khách hàng vượt qua tác động của dịch bệnh; đồng thời đẩy mạnh trích lập dự phòng toàn bộ với danh mục tín dụng của khách hàng bị ảnh hưởng nặng do dịch bệnh COVID-19. Tính đến cuối năm 2021, ngân hàng đã tiến hành miễn giảm lãi, cơ cấu lại nợ, miễn giảm phí cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp với tổng dư nợ 8.000 tỷ đồng.
Chuyên mục: NGÂN HÀNG, TÀI CHÍNH