Từ 1/1/2021, nhiều chính sách mới chính thức có hiệu lực

Từ 1/1/2021, nhiều chính sách mới chính thức có hiệu lực

Mua ô tô trong nước không còn được miễn 50% thuế trước bạ; Tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động; Dịch vụ đòi nợ thuê chính thức bị cấm… là một trong những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 1/2021.

MUA Ô TÔ TRONG NƯỚC KHÔNG CÒN ĐƯỢC MIỄN 50% THUẾ TRƯỚC BẠ
Tháng 5/2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết 84 về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19.
Một trong những quy định đáng chú ý là giảm 50% lệ phí trước bạ khi đăng ký ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước nhằm kích thích tiêu dùng.
Quy định nêu rõ: “Từ ngày 28/6 đến hết 31/12/2020, mức thu lệ phí trước bạ bằng 50% mức thu quy định tại Nghị định số 20 năm 2019 của Chính phủ và các nghị quyết hiện hành của HĐND, hoặc quyết định hiện hành của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về mức thu lệ phí trước bạ tại địa phương”.
Như vậy, từ ngày 1/1/2020 chính sách này sẽ chính thức hết hiệu lực, người dân mua ô tô trong nước sẽ không được miễn 50% lệ phí trước bạ.
Mức lệ phí trước bạ năm 2021 sẽ được áp dụng lại theo Nghị định số 20 của Chính phủ và các nghị quyết hiện hành của HĐND, hoặc quyết định hiện hành của UBND cấp tỉnh về mức thu lệ phí trước bạ tại địa phương.
CẤM KINH DOANH DỊCH VỤ ĐÒI NỢ
Theo Điều 6 Luật Đầu tư 2020 có quy định cấm các hoạt động đầu tư kinh doanh sau đây: Kinh doanh dịch vụ đòi nợ (quy định mới); Mua, bán người, mô, xác, bộ phận cơ thể người, bào thai người (bổ sung việc cấm mua, bán xác, bào thai người); Hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người; Kinh doanh pháo nổ.
Trong đó, cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê là một quy định mới. Như vậy, từ 1/1/2021, khi Luật Đầu tư 2021 có hiệu lực, dịch vụ đòi nợ chính thức bị “khai tử”.
RÚT NGẮN THỜI GIAN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG XUỐNG 10 NGÀY
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng có hiệu lực từ 1/1/2021 quy định nhiều điểm mới như bổ sung công trình được miễn giấy phép, rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng. Theo đó, thời gian cấp giấy phép xây dựng rút ngắn 10 ngày so với Luật Xây dựng 2014 (còn 20 ngày).
Luật cũng bổ sung một số công trình được miễn giấy phép xây dựng như công trình quảng cáo không thuộc đối tượng phải cấp giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về quảng cáo, công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động.
Ngoài ra, luật còn bổ sung một số loại dự án phải đánh giá sơ bộ tác động môi trường như dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A sử dụng vốn đầu tư công, dự án PPP, dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng.
CHÍNH THỨC ÁP DỤNG LỘ TRÌNH TĂNG TUỔI NGHỈ HƯU
Nghị định 135/2020/NĐ-CP ban hành ngày 18/11/2020 của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu có hiệu lực từ ngày 1/1/2021.
Theo đó, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường theo khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động 2019 được quy định cụ thể như sau: Kể từ ngày 1/1/2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 4 tháng đối với lao động nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035.
Nghị định cũng quy định người lao động có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu nếu có đủ từ 15 năm trở lên làm công việc nặng nhọc, nguy hiểm, độc hại.
Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên cũng thuộc đối tượng có thể nghỉ hưu sớm.
CHO PHÉP NGƯỜI DÂN BẮN PHÁO HOA TRONG DỊP LỄ, TẾT
Theo Điều 17 Nghị định 137/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo, từ 11/1/2021 khi Nghị định này có hiệu lực, người dân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ (đủ 18 tuổi, không mắc bệnh tâm thần…) được sử dụng pháo hoa trong các trường hợp như lễ, Tết, sinh nhật, cưới hỏi, hội nghị, khai trương… Tuy nhiên, khi sử dụng chỉ được mua pháo hoa tại các tổ chức, doanh nghiệp được Bộ Quốc phòng cấp phép sản xuất, kinh doanh pháo hoa.
Đồng thời, Nghị định cũng giải thích rõ, pháo hoa khác với pháo hoa nổ. Loại pháo hoa người dân được sử dụng là sản phẩm được chế tạo, sản xuất thủ công hoặc công nghiệp… tạo ra các hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, màu sắc trong không gian nhưng không gây ra tiếng nổ.
Chuyên mục: THỜI SỰ