Kho bạc Lai Châu giải ngân vốn đầu tư đạt 60% kế hoạch

Kho bạc Lai Châu giải ngân vốn đầu tư đạt 60% kế hoạch


(TBTCO) – Tỉnh Lai Châu hiện có 928 dự án đầu tư công, với kế hoạch vốn được giao từ đầu năm và bổ sung thêm là trên 2.377 tỷ đồng. Cho đến nay, nguồn vốn này đã giải ngân được trên 1.422 tỷ đồng, đạt 60% tổng vốn được giao.


Theo ông Nguyễn Ngọc Phong – Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) Lai Châu, việc giải ngân vốn đầu tư tăng mạnh thường vào tháng cuối năm. Do đó, KBNN Lai Châu đã đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các chủ đầu tư, ban quản lý dự án khẩn trương hoàn thiện hồ sơ (lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng…). Đối với dự án đã có khối lượng hoàn thành, yêu cầu các chủ đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ gửi KBNN để thanh toán kịp thời.
Đối với các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, giải ngân hết số vốn cho các nhà thầu theo nội dung hợp đồng.
Đồng thời, KBNN Lai Châu cũng kiến nghị UBND tỉnh có biện pháp chỉ đạo xử lý quyết liệt đối với các chủ đầu tư, nhà thầu không thực hiện hoàn tạm ứng vốn đầu tư, để số dư kéo dài nhiều năm.
Ngoài ra, KBNN Lai Châu cũng đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh vốn những dự án không thực hiện được để điều chỉnh cho những dự án có khối lượng xong không có kế hoạch vốn.
Đối với các chủ đầu tư, KBNN Lai Châu cũng đề nghị thực hiện kịp thời, đầy đủ các quy định về quản lý vốn đầu tư công đã được giao; nghiêm túc thực hiện các quy định và hướng dẫn của Bộ Tài chính nhằm quản lý chặt chẽ nguồn vốn đầu tư của Nhà nước và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư theo đúng thời gian quy định.
Đặc biệt, KBNN Lai Châu đã yêu cầu các chủ đầu tư kiểm tra, rà soát hồ sơ, chứng từ trước khi giao cho cơ quan kho bạc, tránh trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thanh toán phải sửa chữa nhiều lần làm kéo dài thời gian thanh toán vốn./.


Hạnh Thảo

Chuyên mục: THỜI SỰ