Cổ phiếu ITA bị đưa vào diện cảnh báo

Cổ phiếu ITA bị đưa vào diện cảnh báo

Cổ phiếu ITA của CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo bị HoSE đưa vào diện cảnh báo từ 6/9 do vi phạm quy định trong tổ chức niêm yết về việc công bố thông tin từ 4 lần trở lên trong vòng một năm.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa quyết định đưa cổ phiếu ITA của CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo do bà Đặng Thị Hoàng Yến (a.k.a Maya Dangelas) làm Chủ tịch HĐQT vào diện cảnh báo kể từ ngày 6/9/2022.

Theo HoSE, ITA đã vi phạm quy định trong tổ chức niêm yết về việc công bố thông tin từ 4 lần trở lên trong vòng một năm, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định về Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết.

Trong thời gian gần đây, HoSE đã nhiều lần gửi công văn nhắc nhở Tân Tạo về việc chậm công bố thông tin. Riêng trong tháng 8, HoSE đã 3 lần gửi công văn yêu cầu Tân tạo giải trình về thay đổi trên báo cáo tài chính quý 2/2022 (vào các ngày 10/8, ngày 16/8 và ngày 19/8), trong đó có việc sửa khoản tiền tạm ứng cho Chủ tịch HĐQT Đặng Thị Hoàng Yến từ 1.936 tỷ đồng xuống còn 633 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đến ngày 24/8, HoSE mới nhận được công văn của Tân Tạo thực hiện công bố lại báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2022.

Theo giải thích của Tân Tạo, lý do công ty công bố lại báo cáo tài chính quý 2 là do báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2022 công bố ngày 29/7/2022 đã trình bày sai chỉ tiêu do hạch toán sai tài khoản giữa phải thu khác và đầu tư khác.

Cụ thể, Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019, 2020, 2021 và năm 2022 đã thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị (Chủ tịch Đặng Thị Hoàng Yến – a.k.a Maya Dangelas đại diện) ra các quyết định hợp tác, liên doanh dự án Khu dược phẩm công nghệ cao và kính thông minh.

Khoản ủy thác đầu tư này tính tới 30/6/2022 là 1.335 tỷ đồng phải hạch toán vào đầu tư khác nhưng kế toán hạch toán nhầm vào phải thu khác dẫn đến nợ phải thu của bà Đặng Thị Hoàng Yến (a.k.a Maya Dangelas) tăng, thực chất đây là khoản ủy thác đầu tư theo như nghị quyết ĐHĐCĐ đã thông qua.

Ngoài ra, nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 đã thống nhất về việc để bảo vệ lợi ích của các cổ đông từ rủi ro của dự án điện Kiên Lương do CTCP Phát triển Năng lượng Tân Tạo (TEDC) đầu tư, bà Đặng Thị Hoàng Yến (a.k.a Maya Dangelas) đồng ý nhận trách nhiệm chuyển nhượng 20,69% cổ phần ITACO nắm giữ tại TEDC tương đương số tiền 1.655 tỷ đồng.

Tính tới 30/6/2022, công tác chuyển nhượng đã hoàn tất, bà Đặng Thị Hoàng Yến (a.k.a Maya Dangelas) đã thanh toán cho CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo số tiền 1.022 tỷ đồng. Số tiền bà Đặng Thị Hoàng Yến (a.k.a Maya Dangelas) còn phải thanh toán cho CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo là 633 tỷ. Như vậy khoản phải thu từ bà Đặng Thị Hoàng Yến (a.k.a Maya Dangelas) phát sinh là do khoản chuyển nhượng cổ phần nói trên.

Cổ phiếu ITA bị đưa vào diện cảnh báo  ảnh 1

Khoản chi tạm ứng cho bà Đặng Thị Hoàng Yến (a.k.a Maya Dangelas) trong báo cáo tài chính chưa điều chỉnh của Tân Tạo

Trước đó, theo báo cáo tài chính quý 2/2022 công bố ngày 29/7, Tân Tạo đã tạm ứng cho bà Đặng Thị Hoàng Yến hơn 1.936 tỷ đồng để tham gia dự án ở Mỹ.

Đầu tháng 8, Tân Tạo đã công bố bản sửa báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 vì “báo cáo tài chính công bố ngày 29/7 trình bày sai chỉ tiêu do hạch toán sai”. Theo báo cáo mới, khoản tạm ứng này đã giảm từ 1.936 tỷ đồng còn 633 tỷ đồng, giảm hơn 1.300 tỷ đồng so với báo cáo trước đó, và mục đích là hợp đồng chuyển nhượng cổ phần theo nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 29/4 năm nay.

Về kết quả kinh doanh trong quý 2, Tân Tạo ghi nhận doanh thu 310 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế quý 2 cổ đông công ty mẹ đạt 116 tỷ đồng, gấp 6,5 lần cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu của Tân Tạo đạt 381 tỷ đồng và lãi ròng đạt 132 tỷ đồng, lần lượt tăng 18% và 80% so với cùng kỳ.

Chuyên mục: CHỨNG KHOÁN