Công ty Cà phê Ca cao Tháng 10 được định giá hơn 90 tỷ đồng

Công ty Cà phê Ca cao Tháng 10 được định giá hơn 90 tỷ đồng


Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cà phê – Ca cao Tháng 10 đang trình UBND tỉnh Đắk Lắk xem xét quyết định công nhận giá trị doanh nghiệp tại thời điểm 00 giờ ngày 30/06/2016 để thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp.

Theo đó, giá trị thực tế của doanh nghiệp để cổ phần hóa là hơn 90,66 tỷ đồng. Trong đó, giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp là gần 54 tỷ đồng.

Tài sản không đưa vào cổ phần hóa gồm: Giá trị tài sản đã bàn giao cho địa phương (nhà cửa, sân phơi, hồ đập…..); Nợ phải thu không có khả năng thu hồi; quỹ khên thưởng, phúc lợi chi quá nguồn không có khả năng thu hồi; tài sản chờ thanh lý (kênh, mương trong vườn cà phê). Tất cả các tài sản này ghi nhận theo giá trị sổ sách gần 3,4 tỷ đồng.
Được biết Công ty Cà phê Ca cao Tháng 10 là doanh nghiệp được thành lập từ năm 1989, hiện đang kinh doanh có lãi, với doanh thu hàng năm khoảng dưới 40 tỷ đồng. Năm 2017, doanh nghiệp này đặt kế hoạch doanh thu 38 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 1 tỷ đồng.
Vào thời điểm cuối tháng 6/2016, tổng tài sản của Cà phê Ca cao Tháng 10 trên sổ sách là hơn 33 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu hơn 25 tỷ đồng.

 

Hồng Quân

Chuyên mục: KINH DOANH