Cao su Đà Nẵng (DRC) báo lãi sau thuế quý 2/2021 tăng 121%

Cao su Đà Nẵng (DRC) báo lãi sau thuế quý 2/2021 tăng 121%

6 tháng đầu năm, Cao su Đà Nẵng ghi nhận 2.117 tỷ đồng doanh thu và 170 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt 33% và 99% so với cùng kỳ.

CTCP Cao su Đà Nẵng (mã DRC) đã công bố báo cáo tài chính quý 2/2021 với doanh thu thuần tăng 53% so với cùng kỳ, đạt 1.204,6 tỷ đồng. Giá vốn tăng chậm hơn giúp biên lãi gộp được cải thiện lên 19% tương ứng lợi nhuận gộp đạt 226,5 tỷ đồng, tăng tới 93% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, doanh thu tài chính tăng 41,4% lên 9,9 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính tiết giảm 8% về mức 12,4 tỷ đồng. Đáng chú ý, chi phí bán hàng tăng gấp đôi so với cùng kỳ, đạt mức 75,3 tỷ đồng trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 6% lên 15,4 tỷ đồng.

Sau khi trừ chi phí, Cao su Đà Nẵng lãi sau thuế 106,2 tỷ đồng, tăng 121% so với kết quả cùng kỳ năm ngoái. Theo giải trình từ phía công ty, việc đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm khiến doanh thu tăng, kéo lợi nhuận tăng theo.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Cao su Đà Nẵng ghi nhận 2.117 tỷ đồng doanh thu và 170 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt 33% và 99% so với cùng kỳ. Với kết quả đạt được, công ty đã hoàn thành 71% kế hoạch lợi nhuận cả năm đề ra.

Dù lợi nhuận tăng mạnh nhưng dòng tiền từ hoạt động kinh doanh lại âm 51,3 tỷ đồng so với mức dương 381,7 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân chủ yếu do tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ ở mức 1.971 tỷ đồng, tăng 87% so với cùng kỳ.

Tính đến cuối tháng 6, tổng tài sản của Cao su Đà Nẵng đã tăng 10% so với đầu năm lên 2.677 tỷ đồng, chủ yếu đến từ tồn kho tăng 35% lên 1.065 tỷ đồng, chiếm 40%. Nợ vay tài chính cũng tăng 40 tỷ đồng so với đầu kỳ lên 355 tỷ đồng trong khi số dư tiền và tương đương tiền giảm 84% còn gần 30 tỷ đồng.

Chuyên mục: KINH DOANH
Từ khoá: cao su, DRC, kinh doanh