Tag "Crowdfunding"

Quay về trang chủ
KHỞI NGHIỆP KINH DOANH

Crowdfunding tại Việt Nam – vẫn chờ ngày cất cánh

Năm 1884, dự án xây dựng tượng Nữ thần Tự do đứng trước nguy cơ phá sản do nguồn kinh phí xây dựng công trình này bị gián đoạn. Để