Bộ Giao thông bác tin dừng cấp phép thí điểm xe hợp đồng điện tử

Bộ Giao thông bác tin dừng cấp phép thí điểm xe hợp đồng điện tử

Bộ Giao thông vận tải vừa có phát đi thông cáo liên quan tới hoạt động thí điểm ứng dụng hợp đồng điện tử thay cho hợp đồng bằng văn bản.

Theo đó, Bộ này cho biết, ngày 19/10/2015, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý cho phép Bộ triển khai thí điểm ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng (Công văn số 1850/TTg-KTN).

Tính đến thời điểm hiện tại (tháng 05/2017) Bộ Giao thông vận tải đã tiếp nhận đề xuất và đồng thuận cho phép 9 đơn vị gồm: Công ty TNHH GrabTaxi (Grab Car), Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam (V.CAR), Công ty cổ phần Vận tải 57 Hà Nội (THANH CONG CAR), Công ty cổ phần Sun Taxi (S.CAR), Công ty cổ phần Phát triển Thương mại và Du lịch quốc tế Ngôi Sao (VIC.CAR), Công ty Cổ phần Hợp tác đầu tư và Phát triển (HOME CAR), Công ty TNHH Uber Việt Nam (Uber), Công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh (Mai Linh Car), Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Linh Trang (LB.Car) để triển khai các Đề án thí điểm theo quy định tại Quyết định số 24/QĐ-BGTVT.

Thông qua kết quả thực hiện thí điểm ban đầu cho thấy, hiệu quả của việc ứng dụng khoa học – công nghệ hỗ trợ công tác điều hành, hỗ trợ hoạt động vận tải đã được người dân đánh giá cao, ngày càng phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân.

Trong thời gian qua, Bộ Giao thông vận tải cũng cho biết đã thường xuyên tổ chức các cuộc họp, Hội nghị để đánh giá rút kinh nghiệm trong hoạt động thí điểm. Hiện tại Bộ đang tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành và địa phương liên quan tiếp tục hướng dẫn triển khai công tác thí điểm theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại  văn bản số 1850/TTg-KTN và Quyết định số 24/QĐ-BGTVT; đồng thời thực hiện theo đúng tinh thần của Chính phủ về triển khai cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Bộ khẳng định, tất cả các văn bản chỉ đạo của Bộ trong thời gian vừa qua không có văn bản nào “tạm dừng hoặc phanh gấp” thí điểm của các đơn vị thí điểm như một số báo điện tử đưa tin mấy ngày vừa qua.

Trước đó, một số báo đưa tin Bộ Giao thông Vận tải có văn bản gửi các địa phương tham gia thí điểm taxi công nghệ, yêu cầu thống kê, rà soát chính xác số lượng tham gia, đồng thời dừng cấp phép thí điểm mới, nhằm hạn chế tình trạng bùng phát taxi công nghệ, gây áp lực lên hạ tầng, bất bình đẳng với các loại hình dịch vụ vận tải khác.

 

Chuyên mục: KINH DOANH