[Infographic] Một loạt khoản tiền của người lao động sẽ tăng thêm khi lương cơ sở tăng từ 1/7

[Infographic] Một loạt khoản tiền của người lao động sẽ tăng thêm khi lương cơ sở tăng từ 1/7

Cùng với việc tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức nhiều khoản tiền phụ cấp dành cho người lao động ngoài nhà nước được tính dựa theo lương cơ sở cũng sẽ được điều chỉnh tăng.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Theo đó, từ ngày 1/7/2023, áp dụng mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng cho 9 nhóm đối tượng. So với quy định hiện nay (1,49 triệu đồng/tháng), mức lương cơ sở đã tăng thêm 20,8%.

Khi thực hiện điều chỉnh tăng lương cơ sở, nhiều khoản tiền được tính dựa trên lương cơ sở cũng sẽ tăng thêm.

[Infographic] Một loạt khoản tiền của người lao động sẽ tăng thêm khi lương cơ sở tăng từ 1/7 ảnh 1