Standard Chartered và Allen & Overy ra mắt hướng dẫn quy định thanh toán tại Việt Nam

Standard Chartered, phối hợp với công ty luật toàn cầu, Allen & Overy, đã xuất bản ấn bản thứ hai của Hướng dẫn về Quy định thanh toán, trong đó nêu rõ các khung pháp lý hiện hành và các cơ chế cấp phép liên quan cho dịch vụ thanh toán và tiền số. Hướng dẫn này bổ sung thêm tám thị trường trên khắp Châu Á, Châu Phi và Trung Đông – bao gồm cả Việt Nam, nhằm mục đích hỗ trợ các doanh nghiệp và công ty fintech trong việc nắm bắt sự phát triển nhanh chóng của thanh toán toàn cầu và giúp khách hàng cân nhắc các yếu tố tác động khác nhau khi quyết định  mở rộng kinh doanh xuyên biên giới.

Ấn bản thứ hai của hướng dẫn cho tám thị trường châu Á dựa trên ấn bản đầu tiên, ấn bản này đã nhận được hơn 1.000 lượt tải xuống kể từ khi ra mắt vào tháng 9 năm ngoái. Ngoài việc cung cấp bản tóm tắt các quy định cụ thể về thanh toán và dịch vụ tiền số dành riêng cho từng thị trường, hướng dẫn này còn dựa trên kiến ​​thức chuyên môn của cả hai tổ chức trong việc giải quyết hầu hết các vấn đề phổ biến mà các công ty và fintech phải đối mặt khi họ mở rộng quy mô kinh doanh tại thị trường trong nước hoặc xuyên biên giới. Một trong những chủ đề hàng đầu mà báo cáo làm sáng tỏ là liệu các yêu cầu cấp phép có áp dụng cho nền tảng Thương mại điện tử B2B hay không.

Thanh toán là một trong những lĩnh vực bị ảnh hưởng nhiều nhất trong ngành dịch vụ tài chính do sự đổi mới công nghệ liên tục và sự tăng trưởng theo cấp số nhân của các công ty fintech cũng như các giải pháp thay thế được đưa ra. Điều này dẫn đến việc các quy định thanh toán được thường xuyên xem xét đánh giá và có những thay đổi nhằm đảm bảo rằng hệ sinh thái tài chính vẫn an toàn và đảm bảo. Điều này khiến việc theo kịp tất cả những phát triển về quy định này trở thành một thách thức đối với các Doanh nghiệp và công ty fintech đang tìm cách cung cấp hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho các dịch vụ thanh toán trên khắp các thị trường ở Châu Á, Châu Phi và Trung Đông.

Ông Sylvester Kinuthia, Giám đốc khối Ngân hàng giao dịch, Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam chia sẻ: “Việt Nam đi đầu trong quá trình chuyển đổi kỹ thuật số đang diễn ra trên toàn cầu. Với nền kinh tế kỹ số đang phát triển nhanh nhất trong ASEAN, Chính phủ Việt Nam đang có những bước tiến lớn trong việc sửa đổi luật pháp và quy định để hỗ trợ cho sự bùng nổ nhanh chóng của thế giới thanh toán kỹ thuật số. Standard Chartered vui mừng khi được phối hợp cùng công ty Allen & Overy để xuất bản ấn bản thứ hai của Hướng dẫn về Quy định thanh toán. Ấn bản thứ hai này cung cấp hướng dẫn về môi trường thanh toán và tiền số theo quy định đa dạng trên tám thị trường, bao gồm cả Việt Nam. Chúng tôi hy vọng rằng cả hai ấn bản này sẽ hữu ích cho các khách hàng khi mô hình kinh doanh của họ phát triển và mở rộng sang các thị trường mới này, bao gồm cả các doanh nghiệp Việt Nam đang mở rộng sang các thị trường khác.”

Bà Shuhui Kwok, Quản lý của công ty Allen & Overy chia sẻ: “Nhờ những nỗ lực chung của Standard Chartered, các đồng nghiệp A&O và các công ty luật địa phương nơi chúng tôi có mối quan hệ đáng tin cậy, chúng tôi đã nỗ lực mở rộng phạm vi pháp lý của hướng dẫn thanh toán, dựa trên những phản hồi tuyệt vời mà chúng tôi đã nhận được trong năm qua. Chúng tôi hy vọng các hướng dẫn này tiếp tục cung cấp hướng dẫn toàn diện và thiết thực để hỗ trợ khách hàng của Standard Chartered định hướng tốt hơn các cơ hội và thách thức trong việc mở rộng dịch vụ thanh toán trên toàn khu vực.”