Đại hội Eximbank lại bất thành

Đại hội Eximbank lại bất thành

Một lần nữa, Eximbank lại không thể tiến hành đại hội đồng cổ đông do không đủ tỷ lệ tham dự.

Sáng nay (29/7), Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Eximbank đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2020 lần thứ 2 tại Trung tâm Hội nghị White Palace, 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TPHCM.
Tuy nhiên, tính đến gần 10h sáng, số cổ đông tham dự mới chỉ đạt 142 cổ đông, đại diện cho 523.311.417 cổ phần, chiếm tỉ lệ 42,57% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. 
Căn cứ quy định tại luật Doanh nghiệp và Điều lệ Eximbank, đại hội không đủ điều kiện tiến hành.
Đại diện Eximbank cho biết, ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 dự kiến sẽ được triệu tập lần thứ 3 theo quy định của luật Doanh nghiệp và Điều lệ Eximbank. Hội đồng Quản trị Eximbank sẽ thông báo thời gian và địa điểm cụ thể theo trình tự thủ tục triệu tập được pháp luật quy định.
Chuyên mục: TÀI CHÍNH
Từ khoá: EIB, Eximbank, Ngân hàng