Phiên 13/8: Khối ngoại rút ròng thêm 318 tỷ đồng

Phiên 13/8: Khối ngoại rút ròng thêm 318 tỷ đồng


Trên HOSE, khối ngoại thực hiện mua vào 449 tỷ đồng, chiếm 10,5% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường và bán ra 752 tỷ đồng.

Các cổ phiếu được mua vào nhẹ là PLX (303 nghìn đơn vị), MSN (92 nghìn đơn vị), SAB (22 nghìn đơn vị), GEX (253 nghìn đơn vị), NVL (83 nghìn đơn vị) và MSH (67 nghìn đơn vị).  

Bên bán ròng, ngoài VJC, khối ngoại còn bán ra mạnh ở hàng loạt các mã khác như GAS (427 nghìn đơn vị), VNM (296 nghìn đơn vị), HPG (1,4 triệu đơn vị), VHM (275 nghìn đơn vị), STB (2 triệu đơn vị), POW (1,6 triệu đơn vị) và DXG (1,5 triệu đơn vị).

Trên HNX, giao dịch không đáng kể, khối ngoại tiếp tục bán ròng 3 tỷ đồng. Các cổ phiếu bị bán ra mạnh nhất là PVS (218 nghìn đơn vị), VCS (14 nghìn đơn vị) và TNG (14 nghìn đơn vị). Chốt phiên, cả 3 cổ phiếu kể trên đều giảm điểm, mạnh nhất TNG và PVS mất lần lượt 2,2% và 1,4%.

Ngược lại, khối này chỉ mua vào nhẹ ở các mã như HUT (600 nghìn đơn vị), DGC (20 nghìn đơn vị) và VMC (52 nghìn đơn vị).

Trên UpCoM, chốt lời mạnh tay hơn, khối ngoại thực hiện mua vào 39,8 tỷ đồng và bán ra 27 tỷ đồng.

Bên mua giải ngân đều vào các mã như VTP (34 nghìn đơn vị), GEG (159 nghìn đơn vị), MCH (15 nghìn đơn vị), QNS (43 nghìn đơn vị) và HND (72 nghìn đơn vị). Chốt phiên, VTP mất 2,9%, GEG mất 1,8% còn MCH cũng mất 1,6%.

Bên bán ròng, khối ngoại tập trung bán mạnh ở 2 cổ phiếu chính là ACV (251 nghìn đơn vị) và VEA (53 nghìn đơn vị). Điều chỉnh mạnh, ACV mất 2,5% còn VEA mất tới 7,2%.

Mai Hương

Chuyên mục: CHỨNG KHOÁN