Cựu chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Trần Văn Dũng làm chuyên viên phòng báo chí

Cựu chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Trần Văn Dũng làm chuyên viên phòng báo chí

Chánh văn phòng Bộ Tài chính vừa có quyết định phân công ông Trần Văn Dũng, Chuyên viên cao cấp, đến nhận công tác tại Phòng Báo chí – Tuyên truyền từ ngày 5/8.

Theo đề nghị của Phòng Tổng hợp – Thư ký, Phòng Báo chí – Tuyên truyền và căn cứ các nghị quyết, quyết định của Chính phủ, Chánh văn phòng Bộ Tài chính hôm 5/8 có quyết định phân công ông Trần Văn Dũng, chuyên viên cao cấp, đến nhận công tác tại Phòng Báo chí – Tuyên truyền kể từ ngày ký.

Ngày 18/5/2022, Ủy Ban Kiểm tra trung ương có Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 15 về việc xem xét, kết luận về xử lý kỷ luật đảng đối với Đảng ủy Uỷ ban chứng khoán nhà nước (UBCKNN) và các cá nhân liên quan, trong đó có ông Trần Văn Dũng trong vai trò chủ tịch.

Thực hiện kết luận của Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính tại cuộc họp ngày 19/5/2022 về việc xử lý kỷ luật cán bộ, Bộ Tài chính thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Chủ tịch UBCKNN đối với ông Trần Văn Dũng do đã có vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi tạm thời phụ trách UBCK.

Trước đó, giữa tháng 7/2017, Bộ Tài chính bổ nhiệm ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch HĐQT Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE) làm Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thay ông Vũ Bằng nghỉ hưu theo chế độ.

Ông Trần Văn Dũng được bổ nhiệm vào vị trí người đứng đầu HoSE từ ngày 1/11/2016, thay ông Trần Đắc Sinh đến tuổi nghỉ hưu. Trước đó, ông Dũng là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc (TGĐ) Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) từ năm 2012. Ông Dũng là người gắn bó với HNX từ những ngày HNX khai sinh và điều hành sàn chứng khoán phía Bắc hơn 12 năm, trước khi được điều chuyển vào giữ chức Tổng giám đốc HoSE.

Ông Trần Văn Dũng có trình độ học vấn thạc sỹ Nghiên cứu phát triển – Đại học Saitama (Nhật Bản) và từng công tác tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giai đoạn 1992-1997, trước khi chuyển sang UBCK làm việc trong giai đoạn 1997-2003.

Từ 2003-2/2016, ông Dũng công tác tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ở nhiều cương vị: giám đốc Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (2003-2009); Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc HNX (2009-2012); Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc HNX (từ tháng 12/2012-2/2016).

Chuyên mục: CHỨNG KHOÁN