BVSC: PVD có thể bị loại khỏi danh mục FTSE Vietnam ETF, tăng tỷ trọng VIC, VCB

BVSC: PVD có thể bị loại khỏi danh mục FTSE Vietnam ETF, tăng tỷ trọng VIC, VCB

Nếu bị loại khỏi danh mục của FTSE ETF trong kỳ cơ cấu quý III/2020 thì quỹ sẽ phải bán ra toàn bộ số lượng cổ phiếu PVD đang có  tương đương 0,54% tài sản của quỹ.

Ngày 18/09/2020, hai quỹ ngoại Vaneck Vectors Vietnam ETF (VNM ETF) và DB xtrackers FTSE Vietnam UCITS ETF (FTSE ETF) sẽ tiến hành tái cơ cấu danh mục quý III năm 2020.

Theo báo cáo của CTCK Bảo Việt (BVSC), dựa trên dữ liệu giá đóng cửa của ngày giao dịch 05/08/2020, nhiều khả năng sẽ không có cổ phiếu nào được thêm mới vào danh mục của hai quỹ ETF ngoại này trong kỳ tái cơ cấu quý III/2020.

Đối với danh mục của FTSE ETF, trong kỳ tái cơ cấu lần này, BVSC dự báo PVD có thể sẽ bị loại khỏi danh mục của quỹ do không đáp ứng đủ điều kiện về thanh khoản. Trong trường hợp này, quỹ sẽ phải bán ra toàn bộ số lượng cổ phiếu PVD đang nằm trong danh mục tương đương 0,54% tài sản của quỹ.

Ngoài ra, các cổ phiếu cũng bị bán giảm tỷ trọng trong kỳ tái cơ cấu của FTSE ETF lần này có thể là VHM, HPG, SSI. Ngược lại, các cổ phiếu được tăng tỷ trọng đáng kể trong danh mục của FTSE ETF là VIC, VCB.

Đối với danh mục của VNM ETF, nhiều khả năng sẽ không có cổ phiếu nào bị loại ra cũng như thêm vào trong kỳ cơ cấu danh mục lần này.

Tuy nhiên, BVSC cũng lưu ý nếu có một cổ phiếu nước ngoài bị loại ra, khi đó sẽ có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là sẽ có một cổ phiếu nước ngoài được thêm vào thay thế. Trường hợp thứ hai là sẽ có một cổ phiếu Việt Nam được lựa chọn thêm vào. Nếu trường hợp này xảy ra, PLX (hoặc GVR) sẽ có thể là cổ phiếu được lựa chọn.

Chuyên mục: TÀI CHÍNH
Từ khoá:    pvd, cơ cấu, FTSE ETF