Kiểm toán Nhà nước chỉ ra một loạt vấn đề tại 9 tổ chức tài chính, ngân hàng và bảo hiểm

Kiểm toán Nhà nước chỉ ra một loạt vấn đề tại 9 tổ chức tài chính, ngân hàng và bảo hiểm

Kiểm toán Nhà nước cho biết, nhiều ngân hàng trích lập dự phòng rủi ro tín dụng chưa chính xác, nhiều ngân hàng còn sai sót về trình tự, thủ tục cho vay…

Năm 2021, KTNN đã kiểm toán BCTC, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và 9 tổ chức tài chính, ngân hàng, bảo hiểm.

Kết quả kiểm toán cho thấy, năm 2021, NHNN đã điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát ở mức 3,23%, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối; nhiều lần điều chỉnh giảm lãi suất. Các tổ chức tài chính, ngân hàng, bảo hiểm được kiểm toán đảm bảo các chỉ tiêu an toàn trong hoạt động, kinh doanh có lãi, tỷ lệ nợ xấu nội bảng dưới 2% (trừ PGB 2,49%).

Song, Kiểm toán Nhà nước cũng đánh giá, mức giảm lãi suất cho vay bình quân chậm hơn mức giảm lãi suất tiền gửi bình quân, chênh lệch lãi suất cho vay và lãi suất tiền gửi duy trì ở mức cao.

Bên cạnh đó, Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam tăng trưởng tín dụng vượt mức tối đa cho phép của NHNN, với mức vượt 3.318 tỷ đồng.

Ngoài ra, còn một số đơn vị đầu tư tài chính không hiệu quả hoặc hiệu quả thấp như công ty mẹ PVI trích lập dự phòng 37,08 tỷ đồng/37,08 tỷ đồng đầu tư cổ phiếu DongABank; 37,33 tỷ đồng/43,5 tỷ đồng khoản đầu tư góp vốn vào Công ty CP Kinh doanh Dịch vụ cao cấp dầu khí; 140,17 tỷ đồng/344,12 tỷ đồng đầu tư bất động sản tại Dự án The Costa Nha Trang.

Tổng công ty Bảo hiểm PVI đầu tư 200 tỷ đồng trái phiếu Công ty CP Sông Đà Thăng Long từ năm 2010 chưa thu được lãi (đã thu gốc 32,03 tỷ đồng), dự phòng rủi ro đã trích 167,97 tỷ đồng; còn 2 khoản đầu tư góp vốn 20,90 tỷ đồng vào Tổng công ty Bảo dưỡng, sửa chữa công trình dầu khí và Công ty CP Điện Việt Lào không có lợi nhuận hay cổ tức được chia từ khi nhận bàn giao (năm 2011) của PVI, từ năm 2015 đến 31/12/2020 Tổng công ty Bảo hiểm PVI phải trả 1,97 tỷ đồng phí quản lý 2 khoản đầu tư này cho Công ty Quản lý quỹ PVI.

PJICO đầu tư 23,8 tỷ đồng cổ phiếu Tổng công ty Dầu Việt Nam, trích lập dự phòng 58,1%; đầu tư 7,97 tỷ đồng cổ phiếu Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn, trích lập dự phòng 46,2%; đầu tư 3,34 tỷ đồng vào Công ty CP Đầu tư và Xuất nhập khẩu FOODINCO, trích lập dự phòng 31,3%.

Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam vẫn chưa thu được khoản đầu tư tiền gửi 330 tỷ đồng/580 tỷ đồng tại Công ty CP Tài chính Handico từ năm 2011.

Ngoài ra, một số đơn vị còn chưa được xử lý dứt điểm một số khoản công nợ như tại PVI, công ty mẹ còn khoản phải thu 4,73 tỷ đồng của Công ty TNHH MTV Khách sạn Green Plaza Đà Nẵng phát sinh trong giai đoạn năm 2010- 2018; Tổng công ty Bảo hiểm PVI chưa làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm liên quan đến một số khoản công nợ phải thu, tạm ứng lâu ngày không có khả năng thu hồi 8,51 tỷ đồng; Khoản phải trả EURO không có hồ sơ chi tiết tại VietinBank.

Một số ngân hàng chưa nộp NSNN khoản thu hồi được từ nợ ngoại bảng đã được loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa như VietinBank 76 tỷ đồng; BIDV 34 tỷ đồng; VCB 1,16 tỷ đồng. Quản lý, sử dụng đất vẫn còn một số hạn chế, Ngân hàng Hợp tác xã còn 3 thửa đất (diện tích 1.698,3m2) đang để trống chưa sử dụng; VietinBank chưa hoàn thành việc lập báo cáo kê khai đối với tất cả các cơ sở nhà, đất đang quản lý, sử dụng thuộc phạm vi phải sắp xếp lại, xử lý theo quy định.

Ngoài ra, Kiểm toán cũng chỉ ra một số ngân hàng phân loại nợ chưa phù hợp. Ngoại trừ các trường hợp năm 2021 các ngân hàng đã phân loại vào nhóm nợ cao hơn hoặc đã tất toán nợ vay nên KTNN không điều chỉnh nhóm nợ, kết quả kiểm toán còn điều chỉnh nhóm nợ tại PGBank bao gồm giảm dư nợ nhóm 1 là 45,49 tỷ đồng; tăng dư nợ nhóm 2 là 34,07 tỷ đồng, nhóm 3 là 9,62 tỷ đồng, nhóm 4 là 0,35 tỷ đồng, nhóm 5 là 1,45 tỷ đồng.

Tại VietinBank, Kiểm toán giảm dư nợ nhóm 1 là 243,94 tỷ đồng; tăng dư nợ nhóm 2 là 166,10 tỷ đồng, nhóm 3 là 34,72 tỷ đồng, nhóm 4 là 15,93 tỷ đồng, nhóm 5 là 27,19 tỷ đồng.

Tại Ngân hàng Hợp tác xã, giảm dư nợ nhóm 1 là 33,29 tỷ đồng; tăng dư nợ nhóm 2 là 14,01 tỷ đồng, nhóm 3 là 6,20 tỷ đồng, nhóm 4 là 3,13 tỷ đồng, nhóm 5 là 9,95 tỷ đồng.

Kiểm toán cũng cho biết, nhiều ngân hàng trích lập dự phòng rủi ro tín dụng chưa chính xác, theo đó, Kiểm toán điều chỉnh tăng chi phí dự phòng tại PGBank 4,21 tỷ đồng, tại VietinBank 20,97 tỷ đồng, Ngân hàng Hợp tác xã 6,34 tỷ đồng và giảm chi phí dự phòng tại NHCSXH 5,14 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, nhiều ngân hàng còn sai sót về trình tự, thủ tục cho vay như thẩm định sơ sài; định kỳ chưa đánh giá lại tài sản bảo đảm; thiếu chứng từ giải ngân/tài liệu chứng minh mục đích sử dụng vốn; kiểm tra, giám sát sau cho vay còn sơ sài; gia hạn nợ vượt quá thời gian….

Ngân hàng Chính sách còn nhiều trường hợp cho vay vượt hạn mức (cho vay đối với 02 người có cùng một hộ khẩu) và cho vay đối tượng không phù hợp với mục tiêu của chương trình, dẫn đến xác định số tiền cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý từ NSNN tăng thêm 0,58 tỷ đồng.

Tại Ngân hàng Hợp tác xã, hệ thống công nghệ thông tin (phân hệ tín dụng) chưa tự động chuyển nợ quá hạn đối với việc phân loại nợ theo định lượng, chưa có chốt tự động kiểm soát chặt chẽ đối với số liệu dự phòng rủi ro tín dụng.

Chuyên mục: BẢO HIỂM