Thị giá CEE sụt giảm, CII nỗ lực mua cổ phiếu CEE cứu giá, tăng sở hữu

Thị giá CEE sụt giảm, CII nỗ lực mua cổ phiếu CEE cứu giá, tăng sở hữu


Hội đồng quản trị của CII quyết định tăng tỷ lệ sở hữu trong CEE từ mức 53,38% lên mức 54,97% nếu mua thành công 550.000 cổ phần CEE.

CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (HOSE – mã CII) vừa có quyết định tăng tỷ lệ sở hữu tại công ty con là CTCP Xây dựng hạ tầng CII (mã CEE).
Hội đồng quản trị CII chấp thuận nâng tỷ lệ sở hữu tại CEE theo nguyên tắc mua thêm cổ phiếu CEE theo nhiều đợt khác nhau.
Theo đó, trường hợp thời gian giữa 2 đợt mua ít hơn hoặc bằng 01 năm, số lượng thực hiện mua mỗi lần không quá 5% tổng số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của CEE.
Trường hợp thời gian giữa 2 đợt mua cổ phiếu CEE lớn hơn 01 năm, số lượng cổ phiếu mua mỗi lần không quá 10% tổng số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của CEE.
Giá mua bình quân được xác định: Giá IPO (22.000 đồng/cổ phần) x (1+10%)n– Tổng cộng toàn bộ số tiền cổ tức mà CEE đã chi trả cho cổ đông kể từ lúc IPO cho đến thời điểm CII mua thêm cổ phiếu CEE.

 Nguồn: CII
Hiện CEE có vốn điều lệ 415 tỷ đồng. Tỷ lệ nắm giữ của CII tại CEE là 53,58%, tương ứng với trên 21,16 triệu cổ phần CEE.
Tháng 5/2017, CEE chính thức niêm yết trên sàn HOSE với mức giá chốt phiên chào sàn là 26.800 đồng/cổ phần. Kể từ đó đến nay, thị giá của CEE liên tục sụt giảm và hiện đang xoay quanh mức 18.000 đồng/cổ phần, giảm gần một nửa so với giá chốt sàn ngày đầu tiên.
CII sẽ thực hiện gom 550.000 cổ phần CEE theo nghị quyết của Hội đồng quản trị ngày 6/8/2018 để nâng tỷ lệ sở hữu từ 53,38% lên mức 54,97% (tương ứng 21,71 triệu cổ phần) sau khi mua thành công theo phương thức khớp lệnh và thoả thuận. Thời gian thực hiện từ 09/8/2018 – 07/9/2018.

HOÀNG ANH

Chuyên mục: KINH DOANH