PGS: Giá dầu giảm, giá mua khí CNG tăng khiến lợi nhuận quý II giảm 22,7%

PGS: Giá dầu giảm, giá mua khí CNG tăng khiến lợi nhuận quý II giảm 22,7%


PGS cho biết, giá dầu thế giới giảm và giá mua khí CNG đầu vào tăng đã khiến cho lợi nhuận sau thuế trong kỳ của PGS giảm mạnh. 6 tháng đầu năm, PGS đạt gần 38 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. 

CTCP Kinh doanh Khí miền Nam (PV Gas South, mã PGS) đã công bố báo cáo tài chính Quý II/2019. Theo đó, dù doanh thu thuần trong Quý II và 6 tháng đầu năm 2019 tăng, các chi phí hoạt động giảm, nhưng lợi nhuận gộp giảm mạnh đã khiến cho lợi nhuận trong kỳ giảm 22,7% so với Quý II/2018.

Cụ thể, Quý II doanh thu thuần đạt 1.645 tỷ đồng, tăng 4%; lợi nhuận gộp đạt 252,6 tỷ đồng, giảm 12%; lợi nhuận thuần đạt 25,8 tỷ đồng, giảm 30% so với Quý II/2018.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần đạt 3.159 tỷ đồng; lợi nhuận thuần đạt 46 tỷ đồng, giảm 24,6% so với 6 tháng đầu năm 2018.
Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đạt 47,6 tỷ đồng, trong đó Quý II đạt 27 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đạt 37,9 tỷ đồng, trong đó Quý II đạt 21,6 tỷ đồng, giảm 22,7% so với Quý II/2018.
PGS cho biết, lợi nhuận sau thuế Quý II sụt giảm mạnh chủ yếu do trong kỳ giá dầu thế giới giảm đồng thời giá mua khí CNG đầu vào tăng.

HỒNG QUÂN

Chuyên mục: KINH DOANH