Bỏ ra triệu USD, Appota công bố hoàn tất việc mua lại ứng dụng WiFi Chùa