Facebook chi 23 triệu USD để bảo vệ Mark Zuckerberg

Facebook chi 23 triệu USD để bảo vệ Mark Zuckerberg

Công ty thừa nhận những quan điểm tiêu cực liên quan đến Facebook thường ảnh hưởng đến ông Zuckerberg.

Một báo cáo nộp lên Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ (SEC) cho thấy Facebook chi hơn 23 triệu USD trong năm ngoái để bảo đảm an ninh cho CEO Mark Zuckerberg. Bản đánh giá hàng năm của Facebook về an ninh của công ty “xác định các mối đe dọa cụ thể với ông Zuckerberg”.
“Ông ấy đồng nghĩa với Facebook. Do đó, những quan điểm tiêu cực về công ty liên quan trực tiếp và thường ảnh hưởng đến Zuckerberg”, người đại diện nói về vai trò của CEO Facebook.

CEO Facebook Mark Zuckerberg 
Bản đánh giá hàng năm của công ty về các chương trình an ninh cho thấy chi phí bảo vệ Zuckerberg và gia đình tăng trong năm 2020 chủ yếu do các hạn chế đi lại vì Covid-19, tăng cường bảo vệ an ninh trong mùa bầu cử Mỹ năm 2020 và các giai đoạn khác có rủi ro an ninh cao, cũng như tăng chi phí cho nhân viên an ninh. 
Cụ thể, Facebook chi 23 triệu USD để đảm bảo an ninh tại nhà Zuckerberg, cho việc đi lại của ông và gia đình. CEO Facebook dùng 10 triệu USD để trả nhân viên và các chi phí an ninh khác. Chi phí bảo vệ tại nhà lên tới 13,4 triệu USD, tăng 3 triệu USD so với năm trước.
“Công ty tin rằng những chi phí này phù hợp và cần thiết trong bối cảnh các mối đe dọa. Thực tế, Facebook không tốn tiền trả lương cho Zuckerberg bởi ông chỉ nhận 1 USD hàng năm và không có bất kỳ khoản tiền thưởng, cổ tức hay các khoản thù lao khác”, bản báo cáo của Facebook viết.
Cũng trong tuyên bố mới đây, Facebook cho biết sẽ đưa ra đề xuất tại cuộc họp cổ đông ngày 26/5 để áp dụng một số dịch vụ an ninh cá nhân cho lãnh đạo khác bởi các nhân vật này “đang phải đối mặt với sự soi mói liên tục vì làm việc trong ban giám đốc công ty”.
Trước đó, có một số lãnh đạo của tập đoàn này được tăng cường bảo vệ từ đầu năm. Facebook lo lắng cho an toàn của những quan chức cấp cao sau khi bầu không khí chính trị ở Mỹ căng thẳng. Những vấn đề liên quan đến tin giả trong kỳ bầu cử tổng thống tại nước này và cuộc tấn công vào tòa nhà Quốc hội đều ít nhiều liên quan đến các nền tảng của mạng xã hội này.
Hồi tháng 1, báo cáo của Dự án minh bạch công nghệ cho rằng một số phần tử cực đoan tham gia tấn công ở Điện Capitol  sử dụng các nhóm riêng tư trên Facebook để lập kế hoạch và điều phối cuộc nổi dậy ngày 6/1 từ nhiều tháng trước. COO Facebook Sheryl Sandberg rằng việc này nằm ngoài khả năng kiểm soát của công ty.
Chuyên mục: CÔNG NGHỆ