Quỹ ESP Capital 20 triệu USD thành lập, hỗ trợ vốn cho startup tại Việt Nam và Đông Nam Á

Quỹ ESP Capital 20 triệu USD thành lập, hỗ trợ vốn cho startup tại Việt Nam và Đông Nam Á

ESP Capital vừa được thành lập hồi tháng trước, với trụ sở chính được đặt ở Singapore và văn phòng chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh. Quỹ tập trung vào những khởi nghiệp tiềm năng ở giai đoạn đầu mới thành lập thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau ở Việt Nam và Đông Nam Á.

Với số tiền 20 triệu USD thành lập quỹ, ESP Capital tập trung tìm kiếm cơ hội ở những công ty khởi nghiệp công nghệ đang ở giai đoạn đầu (vòng gọi vốn pre-seed và seed) với số tiền đầu tư từ 50.000 USD đến 300.000 USD.

ESP Capital cam kết hợp tác lâu dài, chia sẻ tầm nhìn dài hạn với startups trong khoảng thời gian ít nhất từ 5 đến 15 năm.

Chuyên mục: KHỞI NGHIỆP
Từ khoá: khởi nghiệp