Coteccons (CTD) bổ nhiệm CEO Kusto làm Trưởng tiểu ban chiến lược

Coteccons (CTD) bổ nhiệm CEO Kusto làm Trưởng tiểu ban chiến lược

Hiện, ông Bolat Duisenov là 1 trong 2 người đại diện pháp luật, kiêm Giám đốc chiến lược của Coteccons.

CTCP Xây dựng Coteccons (mã CTD) vừa công bố quyết định thành lập Tiểu ban chiến lược, bổ nhiệm Thành viên HĐQT là ông Bolat Duisenov làm Trưởng tiểu ban. Hiện, ông Bolat Duisenov là 1 trong 2 người đại diện pháp luật, kiêm Giám đốc chiến lược của Coteccons.

Tiểu ban chiến lược của Coteccons sẽ có chức năng nghiên cứu, xây dựng chiến lược trình HĐQT phê duyệt và giám sát thực thi chiến lược; triển khai các chương trình tái cơ cấu và chuyển đổi Coteccons; thay mặt HĐQT quyết định các vấn đề được HĐQT ủy quyền, đôn đốc và phối hợp hoạt động các ủy ban khác, chỉ đạo công việc hàng ngày của Tổng Giám đốc và Ban điều hành nhằm phối hợp và đồng bộ các hoạt động của Tổng Giám đốc, Ban Điều hành phù hợp chiến lược.

HĐQT Coteccons mới đây cũng thông qua việc từ nhiệm của các thành viên Ban thư ký HĐQT vì lý do cá nhân. Bao gồm, ông Vũ Duy Lam, Trưởng ban và 2 Thành viên là ông Vũ Kiên Hoà Nhân và ông Trần Quý Việt Tuấn. Bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Vũ là Thư ký HĐQT thay thế.

Coteccons cũng thông qua đơn từ nhiệm chức danh Kế toán trưởng của bà Vũ Thị Hồng Hạnh vì lý do cá nhân, có hiệu lực từ ngày 14/9/2020, thay thế HĐQT thống nhất bổ nhiệm bà Cao Thị Mai Lê đảm nhận vị trí trên.

Về kết quả kinh doanh, quý II/2020 doanh thu thuần trong kỳ của Coteccons đạt 3.972 tỷ đồng, giảm 46% so với cùng kỳ. Tuy nhiên giá vốn giảm mạnh hơn giúp lợi nhuận gộp Coteccons tăng gần 33% lên gần 244 tỷ đồng, tương ứng biên lãi gộp tiếp tục được cải thiện lên mức 6,1%. Sau khi trừ chi phí, Coteccons thu về hơn 158 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2019.

Chuyên mục: KINH DOANH