Đẩy mạnh điện tử hóa các quy trình giải quyết thủ tục hành chính

 Đẩy mạnh điện tử hóa các quy trình giải quyết thủ tục hành chính


(TBTCO) – Cục Tin học và Thống kê tài chính Bộ Tài chính vừa thông báo kết luận của Thứ trưởng Vũ Thị Mai, tại cuộc họp triển khai dịch vụ công trực tuyến ngành Tài chính, diễn ra vào trung tuần tháng 8/2018.


Theo đó, Thứ trưởng Vũ Thị Mai yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính cần thay đổi nhận thức, cách làm trong triển khai chính phủ điện tử; cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) hỗ trợ người dân, doanh nghiệp là giải pháp cốt lõi để thực hiện cải cách hành chính và nâng cao hiệu quả quản trị công.
Thứ trưởng Vũ Thị Mai cũng yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ quản lý, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) chủ trì, chịu trách nhiệm phối hợp với các đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin đẩy mạnh công tác điện tử hóa các quy trình giải quyết TTHC và cung cấp thành DVCTT mức độ 3, 4, phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành.
Các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện rà soát, đánh giá toàn bộ TTHC thuộc lĩnh vực quản lý và đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa các TTHC không cần thiết, không phù hợp với mục tiêu quản lý, đảm bảo quy định TTHC đơn giản, minh bạch, dễ hiểu, dễ thực hiện, tiết kiệm thời gian, chi phí, tạo thuận lợi cho đối tượng thực hiện TTHC.
Cùng với đó, các đơn vị rà soát, đơn giản hóa các quy định TTHC theo hướng điện tử hóa trên cơ sở các yêu cầu, tiêu chuẩn thực hiện DVCTT theo các mức độ và tính hiệu quả của việc xây dựng hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến.
Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị chỉ đạo triển khai quyết liệt, đề xuất lộ trình cung cấp các TTHC thành DVCTT mức độ 3, 4.
Thông tin từ Cục Tin học và Thống kê tài chính, so với năm  2017, tổng số DVCTT mức độ 3, 4 của ngành Tài chính đã tăng 107 dịch vụ (từ 331 lên 438 dịch vụ). Các DVCTT của ngành Tài chính được người dân, tổ chức và doanh nghiệp đón nhận và sử dụng rất hiệu quả.
Số lượng hồ sơ tiếp nhận qua phương thức trực tuyến hàng năm lên tới 30 triệu hồ sơ, trong đó số lượng hồ sơ DVCTT mức độ 4 đạt trên 24 triệu hồ sơ.
Tổng cục Hải quan và Tổng cục Thuế là 2 đơn vị có số lượng DVCTT mức độ 4 và số lượng hồ sơ tiếp nhận trực tuyến nhiều nhất. Ngoài ra DVCTT cấp mã số quan hệ ngân sách, DVCTT lĩnh vực quản lý giá và DVCTT của Kho bạc Nhà nước cũng được người dân khai thác sử dụng hiệu quả./.


Minh Đức

Chuyên mục: THỜI SỰ