Vietcombank được lập ngân hàng 100% vốn tại Lào

Vietcombank được lập ngân hàng 100% vốn tại Lào


Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc thành lập ngân hàng 100% vốn của Vietcombank tại Lào…

Ngày 12/7/2017, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có văn bản chấp thuận việc thành lập ngân hàng 100% vốn của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tại Lào.

Theo đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc thành lập ngân hàng 100% vốn của Vietcombank, với tên gọi Ngân hàng TNHH Một thành viên Ngoại thương Việt Nam tại Lào (Vietcombank Lào).

Vốn điều lệ ban đầu của ngân hàng này là 80 triệu USD, thời hạn hoạt động là thời gian hoạt động còn lại của Vietcombank. Nội dung hoạt động: các hoạt động mà Vietcombank được phép thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam, phù hợp với quy định của pháp luật Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu, trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày ký văn bản trên, Vietcombank phải hoàn tất việc khai trương hoạt động ngân hàng 100% vốn tại Lào.

Vietcombank có trách nhiệm tuân thủ quy định của pháp luật về đầu tư ra nước ngoài và các quy định khác có liên quan đến việc thành lập và hoạt động ngân hàng 100% vốn ở nước ngoài; đảm bảo đáp ứng đầy đủ quy định về tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (riêng lẻ và hợp nhất), giới hạn góp vốn, mua cổ phần và các tỷ lệ bảo đảm an toàn khác trong hoạt động ngân hàng trước, trong và sau khi thành lập ngân hàng 100% vốn của Vietcombank tại Lào.

Chậm nhất 14 ngày làm việc, khi khai trương ngân hàng trên, Vietcombank phải có văn bản báo cáo Ngân hàng Nhà nước.

Trang Quỳnh

Chuyên mục: TÀI CHÍNH
Từ khoá: Vietcombank