Thu ngân sách giảm mạnh sau 8 tháng

Thu ngân sách giảm mạnh sau 8 tháng

Thu ngân sách nhà nước (NSNN) từ đầu năm đến thời điểm 15/8/2020 ước đạt 812,2 nghìn tỷ đồng, bằng 53,7% dự toán năm.
 

Báo cáo vừa công bố của Tổng cục Thống kê cho hay, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) từ đầu năm đến thời điểm 15/8/2020 ước đạt 812,2 nghìn tỷ đồng, bằng 53,7% dự toán năm.
Trong đó thu nội địa đạt 674,4 nghìn tỷ đồng, bằng 53,3%; thu từ dầu thô 24,2 nghìn tỷ đồng, bằng 68,8%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 112,8 nghìn tỷ đồng, bằng 54,2%.
Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 80,5 nghìn tỷ đồng, bằng 45,3% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 114,3 nghìn tỷ đồng, bằng 50%. Phần thu từ thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài nhà nước đạt 118,9 nghìn tỷ đồng, bằng 43,9%; thu thuế bảo vệ môi trường 35,1 nghìn tỷ đồng, bằng 52%.
Nguồn thu từ thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và tiền sử dụng đất tiếp tục là hai khoản thu có tiến độ hoàn thành khá hơn so với mặt bằng chung. Trong khi thu thuế TNCN đạt 77,1 nghìn tỷ đồng, bằng 59,9% thì số thu tiền sử dụng đất 83,3 nghìn tỷ đồng, bằng 86,8%.

Về chi ngân sách, tổng chi NSNN từ đầu năm đến thời điểm 15/8/2020 ước tính đạt 918,2 nghìn tỷ đồng, bằng 52,6% dự toán năm.

Trong đó, chi thường xuyên đạt 633,2 nghìn tỷ đồng, bằng 59,9%; chi đầu tư phát triển 208,7 nghìn tỷ đồng, bằng 44,3%; chi trả nợ lãi 70,4 nghìn tỷ đồng, bằng 59,6%.

Như vậy, sau 8 tháng của năm 2020, ngân sách đã bội chi khoảng 106 nghìn tỷ đồng. So với tháng liền kề, NSNN tiếp tục bội chi thêm 5 nghìn tỷ đồng.

Theo đánh giá của Tổng cục Thống kê, dịch Covid-19 bùng phát trở lại vào cuối tháng Bảy tại Đà Nẵng và lây lan sang một số địa phương khác trên cả nước đã gây cản trở cho sự phục hồi của các hoạt động sản xuất kinh doanh. Điều nãy dẫn tới ảnh hưởng đến tiến độ thu NSNN trong 15 ngày đầu tháng 8/2020.
Về chi NSNN, các khoản chi tiếp tục tập trung bảo đảm các nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, y tế, quản lý nhà nước. Trong đó có việc thanh toán các khoản nợ đến hạn và hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng của dịch bệnh.

Chuyên mục: TÀI CHÍNH