Tiếp tục giảm 50% phí giao dịch thanh toán điện tử liên ngân hàng tới hết 30/6/2021

Tiếp tục giảm 50% phí giao dịch thanh toán điện tử liên ngân hàng tới hết 30/6/2021

Đó là nội dung của văn bản 9499/NHNN-TT do Ngân hàng Nhà nước ban hành về tiếp tục áp dụng chính sách miễn, giảm phí dịch vụ chuyển tiền qua Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng.

Ngày 30/12, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành văn bản 9499/NHNN-TT về việc tiếp tục áp dụng chính sách miễn, giảm phí dịch vụ thanh toán.

Văn bản đề cập, trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, tác động đến người dân và doanh nghiệp, để tiếp tục chính sách hỗ trợ phục hồi kinh tế, NHNN đã ban hành Thông tư số 19/2020/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2013/TT-NHNN ngày 05/12/2013 của NHNN ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán qua NHNN nhằm kéo dài thời gian giảm 50% mức phí giao dịch thanh toán qua Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng, áp dụng từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 30/6/2021.

Theo đó, Thống đốc yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tiếp tục áp dụng chính sách giảm phí dịch vụ chuyển tiền qua Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng của NHNN cho khách hàng với mức giảm tối thiểu bằng số tiền giảm phí mà NHNN đã điều chỉnh giảm cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; khuyến khích các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện giảm phí lớn hơn mức giảm phí của NHNN đã thực hiện. Thời gian thực hiện từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 30/6/2021.

Chủ tịch Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài rà soát lại biểu phí dịch vụ thanh toán của tổ chức mình (loại phí, mức phí); xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể về việc áp dụng miễn, giảm phí và thông tin công khai, rộng rãi tới khách hàng về phạm vi, hình thức, thời gian áp dụng.

Ngoài ra, trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phản ánh kịp thời về NHNN (qua Vụ Thanh toán) để tổng hợp và xử lý.

Liên quan đến chính sách tiền tệ, mới đây, NHNN cũng vừa ra thông báo tới các tổ chức tín dụng về việc điều chỉnh phương án mua ngoại tệ. Theo đó, từ ngày 31/12/2020, NHNN sẽ ngừng niêm yết tỷ giá giao ngay và ngừng mua ngoại tệ giao ngay.
Trước đó, mức giá mua giao ngay được áp dụng ở 23.125 VND, sau lần điều chỉnh hồi cuối tháng 11 vừa qua.
Cùng đó, từ ngày 04/01/2021, NHNN thực hiện mua ngoại tệ kỳ hạn 6 tháng có hủy ngang với tỷ giá mua kỳ hạn là 23.125 VND/USD. Mỗi TCTD chỉ được hủy ngang 01 lần và toàn bộ giá trị giao dịch đối với mỗi bán ngoại tệ cho NHNN theo phương án này.
Chuyên mục: NGÂN HÀNG