Chỉ đạo thi hành dứt điểm các vụ việc phức tạp tại một loạt ngân hàng lớn

Tổ công tác của Bộ Tư pháp sẽ tập trung rà soát, phối hợp tổ chức thi hành án dứt điểm đối với những vụ việc có điều kiện tại nhiều ngân hàng. Hình minh họa, nguồn: Internet.

Tổ công tác của Bộ Tư pháp sẽ tập trung rà soát, phối hợp tổ chức thi hành án dứt điểm đối với những vụ việc có điều kiện, đặc biệt những vụ việc phức tạp liên quan đến một số ngân hàng lớn.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư Pháp) vừa ký Quyết định số 161/QĐ-TCTHADS ban hành Kế hoạch công tác năm 2023 của Tổ công tác chỉ đạo xử lý các vụ việc liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng.

Trong đó, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự yêu cầu hướng dẫn cơ quan thi hành án dân sự (THADS) địa phương đẩy nhanh tiến độ thi hành các bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật về tín dụng, ngân hàng, bảo đảm chất lượng, đúng trình tự thủ tục 100% văn bản xin ý kiến hướng dẫn.

Bên cạnh đó, xử lý kịp thời, hiệu quả đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, đề nghị của các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các tổ chức tín dụng.

Đồng thời, rà soát, tổng hợp, tham mưu theo dõi những vụ việc về tín dụng, ngân hàng có điều kiện thi hành từ 20 tỷ trở lên và 3 năm chưa thi hành xong, chỉ đạo cơ quan THADS địa phương tổ chức thi hành dứt điểm, phối hợp tham mưu thực hiện Nghị quyết về tiếp tục triển khai thi hành Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

Về công tác kiểm tra, phúc tra, lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự yêu cầu cần tập trung rà soát, tổng hợp các vụ việc (trên cơ sở Thông báo kết luận kiểm tra năm 2021, 2022 hoặc đề nghị của Hiệp hội Ngân hàng, các tổ chức tín dụng, Công ty Quản lý tài sản).

Đặc biệt, phối hợp chỉ đạo việc tổ chức thi hành dứt điểm đối với những vụ việc có điều kiện, nhất là những đơn vị có nhiều vụ việc lớn, phức tạp liên quan đến các tổ chức tín dụng như Agribank, VCB, VP Bank, BIDV, Vietinbank, tăng cường đối thoại để tìm ra giải pháp giải quyết trước mắt thí điểm một số ngân hàng sau đó nhân rộng.

Đồng thời, tổ chức kiểm tra công tác thi hành án tín dụng, ngân hàng tại một số địa phương có lượng việc lớn, giá trị cao, tỷ lệ thi hành về việc, tiền thấp để kịp thời chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải quyết, hoàn thành và vượt chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023.

Tổ công tác của Bộ Tư pháp cũng sẽ phối hợp thực hiện Quyết định số 17/QĐ-TTg ngày 13/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác THADS đối với các bản án, quyết định kinh doanh, thương mại giai đoạn 2023-2028 liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng.

Ngoài ra, tham mưu triển khai, thực hiện có hiệu quả Quyết định số 07/QĐ-BTP ngày 04/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch hành động theo Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 08/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025”.

Kế hoạch trên của Tổng cục Thi hành án dân sự nhằm mục đích đảm bảo công tác quản lý, chỉ đạo xử lý các vụ việc liên quan đến án tín dụng, ngân hàng được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả. Đồng thời, nâng cao hiệu quả, hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu thi hành án tín dụng ngân hàng, góp phần vào nhiệm vụ chỉ tiêu chung của toàn hệ thống thi hành án dân sự, tăng cường công tác phối hợp trong thi hành án dân sự nói chung và các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng nói riêng.