Khối ngoại lại rút 1.300 tỷ đồng, Lô B – Ô Môn 2 đạt thỏa thuận khung

Khối ngoại lại rút 1.300 tỷ đồng, Lô B - Ô Môn 2 đạt thỏa thuận khung

Trong tuần giao dịch từ 20-24/2, các chỉ số đã quay lại điều chỉnh. Khối ngoại đang thử thách dòng tiền nội khi có tuần bán ròng thứ 2 liên tiếp và là tuần thứ 3 từ đầu năm 2023.

Khối ngoại lại rút 1.300 tỷ đồng, Lô B - Ô Môn 2 đạt thỏa thuận khung ảnh 1

Khối ngoại bán ròng tuần thứ 2 liên tiếp.