“Ỉm” công bố báo cáo tài chính, một loạt công ty bị UBCKNN xử phạt

“Ỉm” công bố báo cáo tài chính, một loạt công ty bị UBCKNN xử phạt

Trong một tuần qua, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành một loạt quyết định xử phạt hành chính các công ty “ỉm” công bố thông tin với tổng tiền phạt gần 600 triệu đồng.

Mới đây nhất, ngày 23/11, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) quyết định xử phạt Công ty cổ phần ASA 100 triệu đồng do  không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và hệ thống công bố thông tin của UBCKNN đối với các báo cáo tài chính và các văn bản giải trình trong các năm 2015, 2016, 2017, 2018, 2020.
Tương tự, ngày 22/11, UBCKNN đã xử phạt Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình 60 triệu đồng vì báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật văn bản giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ báo cáo tài chính năm 2019, báo cáo thường niên năm 2019; tài liệu họp đại hội đông cổ đông thường niên năm 2020.
Trước đó, ngày 19/11, UBCKNN cũng đã xử phạt Công ty cổ phần CMISTONE Việt Nam 70 triệu đồng do không công bố một số báo cáo tài chính và báo cáo tài chính kiểm toán trong năm 2018, 2019 và 2020.
Thậm chí, trong ngày 17/11 có tới 5 công ty bị xử phạt do không công bố thông tin hoặc công bố thông tin chậm. Theo đó, 3 công ty gồm Tổng công ty Rau quả, Nông sản; Tổng công ty cổ phần Sông Hồng và Công ty Cổ phần Sông Đà 9.06 đều bị xử phạt 85 triệu đồng vì không công bố báo cáo tài chính trong các năm 2019, 2020.
Trong khi đó, Công ty cổ phần Sông Đà 207 bị xử phạt 100 triệu đồng vì không công bố các báo cáo thường niên, báo cáo tài chính trong năm 2018  và Công ty cổ phần Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp CIE1 bị phạt 50 triệu đồng vì công bố thông tin không đúng thời hạn báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán, báo cáo thường niên năm 2018.
Chuyên mục: TÀI CHÍNH