Cáp treo Bà Nà mỗi ngày thu hơn 6 tỷ đồng

Cáp treo Bà Nà mỗi ngày thu hơn 6 tỷ đồng


Mỗi ngày Cáp treo Bà Nà “đút túi” 6 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Dịch vụ cáp treo Bà Nà (Banacab), một thành viên của tập đoàn Sun Group, vừa công bố báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 3/2017.

Theo báo cáo, doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 3 đạt 623 tỷ đồng, tăng 16,8%; lợi nhuận gộp đạt 413 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2016. Biên lợi nhuận gộp quý 3 của Banacab đạt 66%, trong khi quý 3/2016 là 56%.

Tuy nhiên, do chi phí bán hàng tăng gấp đôi, cùng với chi phí quản lý doanh nghiệp tăng từ 14 tỷ đồng lên 62 tỷ đồng dẫn đến lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp cả kỳ chỉ đạt 165 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong cơ cấu doanh thu, dịch vụ cáp treo và dịch vụ tại ga chiếm chủ yếu với 495 tỷ đồng; dịch vụ nhà hàng khách sạn chiếm 114 tỷ đồng, doanh thu khác là 14 tỷ đồng.

Luỹ kế từ đầu năm đến nay, doanh thu của Banacab đạt 1.520 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 325 tỷ đồng. Với khoản thu này, mỗi ngày công ty con của Sun Group thu về gần 6 tỷ đồng và lãi 1,2 tỷ đồng.

Cáp treo Bà Nà được thành lập từ năm 2007, có ngành nghề kinh doanh chủ yếu là hệ thống cáp treo, máng trượt, nhà hàng, khách sạn…

Banacab có vốn điều lệ 2.164 tỷ đồng, trong đó Công ty TNHH Mặt Trời Phú Quốc nắm 7,1%, còn lại hầu hết do các cá nhân nắm giữ.

Kiều Linh

Chuyên mục: CHỨNG KHOÁN