Hà Nội “bêu tên” loạt doanh nghiệp bất động sản chây ỳ nợ thuế

Hà Nội “bêu tên” loạt doanh nghiệp bất động sản chây ỳ nợ thuế

Công ty CP Đầu tư và phát triển đô thị Long Giang, Công ty CP Vinaconex 21, Công ty CP Tập đoàn bất động sản Hoàng Gia… là những doanh nghiệp bất động sản vừa bị Hà Nội “bêu tên” vì chây ỳ thuế, phí.

Cục Thuế Hà Nội vừa công khai danh sách 208 đơn vị nợ thuế, phí, tiền thuê đất và tiền chậm nộp tính đến ngày 31/7/2020 là gần 300 tỷ đồng; trong đó có 144 đơn vị công khai lần đầu với số tiền nợ gần 109 tỷ đồng và  64 đơn vị công khai lại với số nợ hơn 191 tỷ đồng.
Đáng chú ý, trong danh sách công bố công khai lần này, có một loạt doanh nghiệp kinh doanh bất động sản bị bêu tên nợ thuế, gồm: Công ty CP Đầu tư và phát triển đô thị Long Giang với số nợ hơn 37 tỷ đồng tính đến ngày 31/7/2020, từ ngày 1/8/2020 đến 16h ngày 14/9/2020, Công ty đã nộp hơn 103 triệu đồng tiền nợ vào ngân sách nhà nước; Công ty CP Vinaconex 21 với tổng số tiền nợ thuế là gần 23 tỷ đồng.
Công ty CP Xây dựng và vật liệu xây dựng Hà Tây nợ gần 10 tỷ đồng, Công ty CP Đầu tư và phát triển nhà số 6 Hà Nội nợ trên 2,3 tỷ đồng, Công ty CP Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội số 68 nợ thuế hơn 1,7 tỷ đồng.
Công ty CP Tập đoàn bất động sản Hoàng Gia nợ tiền thuế hơn 16 tỷ đồng, Công ty CP Xây dựng và phát triển nhà Hà Nội nợ hơn 452 triệu đồng, Công ty TNHH Dịch vụ và quản lý bất động sản EZ Việt Nam nợ hơn 280 triệu đồng…
Theo Cục Thuế Hà Nội, từ đầu năm 2020 đến nay, đơn vị này đã đăng công khai 2.796 đơn vị với số nợ gần 7.296 tỷ đồng. Trong đó, công khai lần đầu 833 đơn vị nợ gần 420 tỷ đồng thuế, phí, tiền thuê đất, tiền phạt và tiền chậm nộp; công khai lại 1.963 đơn vị nợ 6.876 tỷ đồng thuế, phí, tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, tiền phạt và tiền chậm nộp.
Sau khi đăng công khai đã có 843 doanh nghiệp nộp 304 tỷ đồng tiền nợ vào ngân sách nhà nước; trong đó, có 237 doanh nghiệp đến thời điểm 16h ngày 14/9/2020 đã thực hiện nộp hết số thuế nợ mà cơ quan thuế công khai.
Chuyên mục: NHÀ ĐẤT