Sở hữu loạt khách sạn cổ có giá trị lịch sử, TP.HCM kiến nghị không cổ phần hoá Saigontourist

Sở hữu loạt khách sạn cổ có giá trị lịch sử, TP.HCM kiến nghị không cổ phần hoá Saigontourist

Hiện Saigontourist đang quản lý 4 khách sạn có vị trí “đất vàng” tại trung tâm TP gồm Khách sạn Bến Thành – Rex Hotel; Khách sạn Cửu Long – Majestic Hotel; Khách sạn Hoàn Cầu – Continental Hotel và Khách sạn Kim Đô.
 

Nội dung được UBND TP.HCM đề cập trong văn bản số 70 ngày 29/4 trong báo cáo tình hình kinh tế xã hội quý 1/2021 và đề xuất, kiến nghị của TP với Thủ tướng Chính phủ.

 Theo Quyết định số 26 ngày 15/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh mục doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết 2020, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn – Saigontourist thuộc nhóm cổ phần hóa, Nhà nước giữ trên 50-65% vốn điều lệ.

Tuy nhiên TP.HCM cho biết, hiện nay, Saigontourist đang quản lý 4 khách sạn gồm Khách sạn Bến Thành – Rex Hotel; Khách sạn Cửu Long – Majestic Hotel; Khách sạn Hoàn Cầu – Continental Hotel; Khách sạn Kim Đô có giá trị lịch sử, kiến trúc, mỹ thuật cần được bảo tồn và có vị trí tại trung tâm thành phố, mang tính đảm bảo an ninh quốc phòng.

Ngoài ra, các DNNN thành phố thuộc diện cổ phần hóa đang có 29 khoản vốn góp liên doanh bằng quyền sử dụng đất (đây là các khoản bên Việt Nam góp vốn bằng giá trị tiền thuê đất trong một thời gian xác định) với các tổ chức nước ngoài để thành lập các công ty liên doanh và các khu đất công ty liên doanh đang sử dụng cũng có vị trí quan trọng mang tính đảm bảo an ninh quốc phòng trước mắt và lâu dài.

Do vậy, Nhà nước cần thiết phải quản lý 4 khách sạn và phần vốn góp tại các liên doanh này. Trên 2/3 các liên doanh có điều khoản khi kết thúc thời hạn liên doanh, tài sản của công ty liên doanh sẽ được chuyển giao không bồi hoàn cho nhà nước Việt Nam và các khu đất liên doanh cũng sẽ được giao lại cho cơ quan Nhà nước quản lý.

TP.HCM kiến nghị Thủ tướng 2 phương án liên quan đến vấn đề cổ phần hóa Saigontourist.

Phương án 1: chấp thuận chủ trương thành lập một doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc TP để tiếp nhận, quản lý đối với 4 khách sạn thuộc Saigontourist và các khoản góp vốn liên doanh nêu trên khi các doanh nghiệp nhà nước (bao gồm Saigontourist) thực hiện cổ phần hóa.

Phương án 2: chấp thuận chủ trương không thực hiện cổ phần hóa Saigontourist khi Thủ tướng phê duyệt danh mục DNNN thực hiện cổ phần hóa giai đoạn 2021-2025.

Bên cạnh việc quản lý 4 khách sạn nêu trên, theo UBND TP, hiện nay Saigontourist là đơn vị chủ chốt, quan trọng trong chiến lược phát triển ngành du lịch của TP; đồng thời công ty còn thực hiện các nhiệm vụ chính trị của TP giao. Ngoài ra, công ty đang có trên 50 phần vốn góp tại các doanh nghiệp khác hoạt động trong các lĩnh vực du lịch, trả dài hầu hết các tỉnh, thành trên cả nước và phần lớn các doanh nghiệp này đang sử dụng các nhà đất có vị trí trung tâm, đắc địa tại các địa phương hoạt động.

TP cho rằng, trường hợp Saigontourist được giữ 100% vốn nhà nước, TP sẽ có cơ sở điều chuyển thêm một số khoản vốn góp liên doanh trong lĩnh vực khách sạn (của các doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hóa) về Saigontourist quản lý, tạo điều kiện nâng cao vai trò chủ chốt của doanh nghiệp.

Cũng trong văn bản 70, TP.HCM kiến nghị Thủ tướng ban hành quyết định về danh mục DNNN cổ phần hóa giai đoạn 2021-2025 và đề án cơ cấu lại DNNN giai đoạn 2021-2025 để địa phương có cơ sở thực hiện.

TP cũng kiến nghị Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp, trong đó có quy định việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn giữa các doanh nghiệp có cùng cơ quan đại diện chủ sở hữu và chuyển giao công ty TNHH MTV do DNNN đầu tư 100% vốn điều lệ về cơ quan đại diện chủ sở hữu.

Kiến nghị ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 172/2013 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu và Công ty TNHH MTV là công ty con của Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu và Nghị định thay thế Nghị định 128/2014 của Chính phủ về bán, giao và chuyển giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước để phù hợp với Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 và Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội.

Chuyên mục: KINH DOANH