Nhà nước thoái hết 49,6% vốn tại DIG

Nhà nước thoái hết 49,6% vốn tại DIG


Với giá tối thiểu là 15.000 đồng/cổ phần, dự kiến cổ đông Nhà nước sẽ thu về ít nhất 1.773 tỷ đồng khi thoái hết vốn tại DIG.

Bộ Xây dựng đã ban hành văn bản ra quyết định thoái toàn bộ vốn Nhà nước đang nắm giữ tại Tổng công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng (mã DIG).
Thời gian hoàn thành trước 31/12/2017.
Hiện tỷ lệ sở hữu của Bộ Xây dựng tại DIG là 49,65%, tương ứng trên 118,2 triệu cổ phần. Vốn điều lệ của DIG hiện đang là 2.381 tỷ đồng.
Giá thoái vốn tối thiểu 15.000 đồng/cổ phần, với tổng số trên 118,2 triệu cổ phần đang nắm giữ, dự kiến Nhà nước thu về tối thiểu 1.773 tỷ đồng.
Trước đó, các cổ đông nội bộ của DIG đã thông báo và đăng ký bán ra toàn bộ vốn Nhà nước đang nắm giữ.
Cụ thể, ông Nguyễn Thiện Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị của DIG, đại diện vốn Nhà nước tại DIC với tỷ lệ 19,65% vốn điều lệ.
Ông Trần Minh Phú, Tổng giám đốc DIG, đại diện vốn Nhà nước tại DIC với tỷ lệ 15%.
Ông Nguyễn Quang Tín, Kế toán trưởng DIG, đại diện vốn Nhà nước tại DIC với tỷ lệ 15%.
Thời gian dự kiến giao dịch từ 17/11-16/12/2017, theo phương thức thỏa thuận/khớp lệnh.
Hiện thị giá của DIG đang xoay quanh mức 17.350 đồng/cổ phần, mức cao nhất trong vòng hơn 05 năm qua. Mức giá này đã tăng 1,2 lần so với đầu năm 2017 khi giá DIG chỉ ở mức 7.650 đồng/cổ phần ngày 03/01/2017.
Năm 2017, DIG dự kiến doanh thu ở mức 1.406 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ở mức 160 tỷ đồng.

Hoàng Anh

Chuyên mục: KINH DOANH