Tag "Yêu thương Nâng bước"

Quay về trang chủ
CUỘC SỐNG

Khởi động chương trình “Care to Rise – Yêu thương Nâng bước” hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

Nhằm hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi Covid-19 ổn định cuộc sống và có cơ hội thực hiện các quyền của trẻ em theo quy định của pháp