Tag "xếp hạng tín nhiệm"

Quay về trang chủ
THỜI SỰ

Nợ chính phủ của Việt Nam có thể xuống dưới 50% GDP vào năm 2019

(TBTCO) – Hãng xếp hạng tín nhiệm toàn cầu Fitch Ratings ngày 14/5 đã nâng xếp hạng phát hành ngoại tệ dài hạn của Việt Nam (IDR) từ mức “BB-”

KINH DOANH

Fitch nâng xếp hạng tín nhiệm Việt Nam

Hãng xếp hạng quốc tế Fitch vừa nâng xếp hạng tín nhiệm về nợ dài hạn, vay bằng đồng ngoại tệ (IDR) của Việt Nam từ BB- lên BB với

THỜI SỰ

Nâng cao công tác xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam

() – Sáng ngày 1/3, Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại (Bộ Tài chính) (QLN&TCĐN) phối hợp với Ngân hàng Thế giới và