Tag "xã hội hóa"

Quay về trang chủ
THỜI SỰ

Tiền Giang: Chưa thu hút được nhiều dự án vào lĩnh vực xã hội hóa

(TBTCO) – Hoạt động đầu tư trong các lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục – thể thao, môi trường và giám

THỜI SỰ

Huy động 45.000 tỷ đồng xã hội hóa đầu tư phát triển nông nghiệp

(ĐTCK) Nguồn vốn dự kiến 45.000 tỷ đồng sẽ được huy động để dành cho Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 – 2020 (OCOP) trên phạm

THỜI SỰ

TP.HCM: Sẽ thực hiện xã hội hóa các bảo tàng

Sở Văn hóa và Thể thao sẽ tham mưu UBND thành phố việc xã hội hóa các bảo tàng, đảm bảo phù hợp với từng bảo tàng trên địa bàn