Tag "vi phạm"

Quay về trang chủ
THỜI SỰ

Kiến nghị xử lý tài chính hơn 6.212 tỷ đồng sau thanh, kiểm tra

(TBTCO) – 6 tháng đầu năm 2018, toàn ngành Tài chính đã thực hiện 28.368 cuộc thanh tra, kiểm tra; kiến nghị xử lý với hơn 6.212,7 tỷ đồng. Qua đó, đã

CHỨNG KHOÁN

Xử phạt 3 cá nhân vì chậm báo cáo về giao dịch chứng khoán

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) lần lượt ban hành các Quyết định số 71, 72 và 75/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong

KINH DOANH

Mua bán cổ phiếu “chui”, 2 cá nhân bị phạt 70 triệu đồng

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ký ban hành Quyết định số 76/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Đức Trung

KINH DOANH

VE9: Chủ tịch HĐQT bị phạt 27,5 triệu đồng

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công

CHỨNG KHOÁN

ABC: Người nhà thành viên HĐQT bị phạt 22,5 triệu đồng

Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 46/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Trần Thị Phương

KINH DOANH

“Người nhà” Phó giám đốc ATB bị phạt 55 triệu đồng

Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 41/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Lê Thị Hà, người

KINH DOANH

BGM bị phạt 265 triệu đồng

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 43/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường

KINH DOANH

Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc bị phạt 170 triệu đồng

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 40/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Nông

KINH DOANH

Mua bán cổ phiếu “chui”, CTCP Xây dựng số 3 Hà Nội bị phạt 50 triệu đồng

Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 36/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần

KINH DOANH

Công ty Bông Bạch Tuyết bị phạt 330 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 132/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết. Ủy