Kiến nghị xử lý tài chính hơn 6.212 tỷ đồng sau thanh, kiểm tra

(TBTCO) – 6 tháng đầu năm 2018, toàn ngành Tài chính đã thực hiện 28.368 cuộc…

Continue Reading

Xử phạt 3 cá nhân vì chậm báo cáo về giao dịch chứng khoán

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) lần lượt ban hành các Quyết định…

Continue Reading

Mua bán cổ phiếu “chui”, 2 cá nhân bị phạt 70 triệu đồng

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ký ban hành Quyết định số 76/QĐ-XPVPHC…

Continue Reading

VE9: Chủ tịch HĐQT bị phạt 27,5 triệu đồng

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định xử phạt vi phạm…

Continue Reading

ABC: Người nhà thành viên HĐQT bị phạt 22,5 triệu đồng

Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 46/QĐ-XPVPHC…

Continue Reading

“Người nhà” Phó giám đốc ATB bị phạt 55 triệu đồng

Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 41/QĐ-XPVPHC…

Continue Reading

BGM bị phạt 265 triệu đồng

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 43/QĐ-XPVPHC về việc…

Continue Reading

Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc bị phạt 170 triệu đồng

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 40/QĐ-XPVPHC về…

Continue Reading

Mua bán cổ phiếu “chui”, CTCP Xây dựng số 3 Hà Nội bị phạt 50 triệu đồng

Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 36/QĐ-XPVPHC…

Continue Reading

Công ty Bông Bạch Tuyết bị phạt 330 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 132/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt…

Continue Reading