Tag "Văn bản quy tắc bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm"

Quay về trang chủ
BẢO HIỂM

Đại lý “quên” trao quy tắc bảo hiểm cho khách hàng

(ĐTCK) Quy tắc bảo hiểm là văn bản quan trọng, không thể tách rời với hợp đồng bảo hiểm. Thế nhưng, theo chuyên gia bảo hiểm Nguyễn Tiến Hùng, đang diễn