Tag "triển vọng"

Quay về trang chủ
KINH DOANH

Fitch nâng xếp hạng tín nhiệm Việt Nam

Hãng xếp hạng quốc tế Fitch vừa nâng xếp hạng tín nhiệm về nợ dài hạn, vay bằng đồng ngoại tệ (IDR) của Việt Nam từ BB- lên BB với

THỜI SỰ

Năm 2017 đạt được 13 chỉ tiêu Quốc hội đề ra

(TBTCO) – Ngày 23/11/2017, Viện Chiến lược và Chính sách tài chính phối hợp với Đại học Tài chính quản trị kinh doanh tổ chức Hội