Tag "thiện nguyện"

Quay về trang chủ
CUỘC SỐNG

Hơn 1.000 học sinh nhận quà trong “Ngày Thiện nguyện CapitaLand”

“Ngày Thiện nguyện CapitaLand” là một trong những hoạt động trách nhiệm xã hội của CapitaLand, tập trung vào việc hỗ trợ các nhu cầu về học tập cho các