Tag "soạn thảo"

Quay về trang chủ
BẢO HIỂM

Bảo hiểm xã hội thành lập Tổ soạn thảo Đề án về cải cách thủ tục hành chính

(ĐTCK) BHXH Việt Nam vừa ban hành quyết định về việc Thành lập Tổ soạn thảo Đề án “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ công

THỜI SỰ

Mức chi cho soạn thảo mới dự thảo điều ước quốc tế là 8 triệu đồng

() – Mức chi cho soạn thảo mới dự thảo điều ước quốc tế là 8 triệu đồng/dự thảo văn bản. Trường hợp soạn thảo dự