Tag "Phan Đức Hiếu"

Quay về trang chủ
THỜI SỰ

Minh bạch hóa để sử dụng hiệu quả mô hình BT

(ĐTCK) Xây dựng – chuyển giao (BT) từ một hình thức đầu tư ưu việt trong mô hình hợp tác công – tư (PPP), lại đang phải nhận không ít cái

KINH DOANH

Doanh nghiệp phải chi khoản phí không chính thức bởi thủ tục hành chính

Chính phủ đang rà soát cơ chế, chính sách và thực hiện các giải pháp đồng bộ để giảm chi phí đầu vào cho doanh nghiệp (DN). Trong khi đó,

KINH DOANH

Giải pháp nào cho khoản phí không chính thức bởi thủ tục hành chính?

Chính phủ đang rà soát cơ chế, chính sách và thực hiện các giải pháp đồng bộ để giảm chi phí đầu vào cho doanh nghiệp (DN). Trong khi đó,