Tag "nông thôn mới"

Quay về trang chủ
THỜI SỰ

Hỗ trợ 3.500 thôn, bản, ấp của xã khó khăn đạt tiêu chí nông thôn mới

(TBTCO) – Đề án Hỗ trợ thôn, bản, ấp thuộc các xã khó khăn khu vực biên giới, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng NTM gắn

THỜI SỰ

Bố trí tối thiểu 10% thu từ xổ số dành xây dựng nông thôn mới

(TBTCO) – “Địa phương phải bố trí tối thiểu 10% dự toán thu từ xổ số kiến thiết để bổ sung vốn cho nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu

THỜI SỰ

Huy động 45.000 tỷ đồng xã hội hóa đầu tư phát triển nông nghiệp

(ĐTCK) Nguồn vốn dự kiến 45.000 tỷ đồng sẽ được huy động để dành cho Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 – 2020 (OCOP) trên phạm