Tag "Nguyễn Tiến Hùng"

Quay về trang chủ
BẢO HIỂM

Đại lý “quên” trao quy tắc bảo hiểm cho khách hàng

(ĐTCK) Quy tắc bảo hiểm là văn bản quan trọng, không thể tách rời với hợp đồng bảo hiểm. Thế nhưng, theo chuyên gia bảo hiểm Nguyễn Tiến Hùng, đang diễn

BẢO HIỂM

Đừng để mất tính nhân văn của bảo hiểm

(ĐTCK) Việc mua bảo hiểm cho khoản vay là cần thiết để phòng trường hợp tài sản trở nên vô giá trị khi tổn thất xảy ra. Nhưng nếu buộc khách