Tag "nguyên tắc hoàn trả vốn đầu tư dự án cấp điện nông thôn"

Quay về trang chủ
THỜI SỰ

2 nguyên tắc hoàn trả vốn đầu tư dự án cấp điện nông thôn

(TBTCO) – Theo dự thảo quy định của Bộ Tài chính, việc xử lý và hoàn trả vốn đầu tư của dự án cấp điện nông thôn khi thực hiện