Tag "mẫu chữ ký"

Quay về trang chủ
PHÁP LUẬT

Các chữ ký mẫu có cần “đúc khuôn”?

(ĐTCK) Giao dịch viên đưa cho khách hàng hết bản đăng ký chữ ký mẫu này đến bản mẫu khác, nài nỉ: “Bác cố gắng ký ở hai ô giống