Tag "lĩnh vực"

Quay về trang chủ
THỜI SỰ

Bộ Tài chính: Tiên phong xây dựng tài chính số

(TBTCVN) – Năm 2018 khép lại với nhiều kết quả nổi bật về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong ngành Tài chính như giữ vị trí số 1

THỜI SỰ

 Kế toán Việt Nam nắm bắt thời cơ trong thời công nghệ số

(TBTCVN) – Cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) sẽ giúp lĩnh vực tài chính, kế toán và kiểm toán tham gia hiệu quả vào chuỗi giá trị toàn cầu

THỜI SỰ

 Những người bạn đồng hành gắn bó của Thời báo Tài chính Việt Nam

(TBTCVN) – Suốt 25 năm xây dựng và phát triển, Thời báo Tài chính Việt Nam (TBTCVN) không thể thiếu vắng những người bạn đồng hành luôn sát cánh hỗ

THỜI SỰ

Khoán chi mới ở mức độ thăm dò, thí điểm

(TBTCVN) – Bộ Tài chính đã ban hành các văn bản về nội dung, chế độ, định mức chi tiêu chung, và định mức chi tiêu trong các ngành, lĩnh

THỜI SỰ

Nội tại nền kinh tế đã được cải thiện rõ nét

(TBTCVN) – Kinh tế quý I/2018 khởi sắc. Các chỉ tiêu kinh tế của Chính phủ, Quốc hội đề ra đều về đích theo đúng kịch bản. Tuy nhiên, nền