Tag "ktkt"

Quay về trang chủ
THỜI SỰ

Công tác kiểm tra kế toán phải thực hiện thường xuyên

(TBTCVN) – Để đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của kế toán ngân sách nhà nước (NSNN) và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước (KBNN), đòi hỏi