Tag "Kịp thời xử lý thông tin"

Quay về trang chủ
BẢO HIỂM

Kịp thời xử lý thông tin, bảo đảm quyền lợi cho người dân

(ĐTCK) 17h38p ngày 10/01/2019, qua diễn đàn của một số nhà báo trên mạng xã hội, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam nhận được thông tin về gia đình chị Trần