Tag "hiệu quả đầu tư công"

Quay về trang chủ
THỜI SỰ

Đà Nẵng còn 267 dự án đầu tư công dở dang

Hiện Đà Nẵng có 267 dự án đầu tư công dở dang, trong đó có nhiều dự án “treo” hơn 10 năm. Một số dự án hiện chưa triển khai

THỜI SỰ

Khắc phục điểm nghẽn về hiệu quả đầu tư công

(TBTCVN) – Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ đầu tư công cao, ở mức từ 8 – 10% GDP đầu tư vào